2030 Érd,

Diósdi út 95-99.

2030 Érd,

Túr utca 5-7.

+36 23 375-592

ligeti.erd@gmail.com

+36 23 375-230

ligetitur.erd@gmail.com

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Fenntarthatósági nevelés

FENNTARTHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGÜNK BEMUTATÁSA

Iskolánk fontos feladatnak tartja a környezethez való pozitív viszony formálását, a növények és az állatok szeretetét, környezetvédő magatartássá alakítását, a természetes érdeklődésnek tudományos alapokra való helyezését, a felnőttkori környezettudatos életforma alapjainak megteremtését.

Stratégiailag kiemelt céljaink

 • Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása.
 • Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
 • A természet szeretetére nevelés.
 • A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés.
 • A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.
 • A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.

Tevékenységek, amellyel segítjük a fenntarthatóságra nevelést

 • A Világ legnagyobb tanóráját minden évben megtartjuk, figyelembe véve az ENSZ által kitűzött globális célokat.
 • A Te Szedd! akcióban részvétel: 2019-ben az ófalusi Tőzike tanösvényt tisztítottuk meg a szeméttől.
 • Módszertani megújulás: gyalogos vándortábor vezető és vízi vándortábor vezető képzések elvégzése.
 • Papírgyűjtés szervezése ősszel és tavasszal a tanév során. A szelektív hulladékgyűjtés előmozdítása.
 • Fotó- és rajzversenyeken részvétel környezetismereti témákban.
 • A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése – Kerékpáros közlekedést népszerűsítő program, kerékpártúrák szervezése, kerékpártároló helyek kialakítása.
 • Városunk természeti, helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése – A Földrajzi Múzeum helytörténeti vetélkedőjén indulunk évek óta és mindig rangos helyezést érünk el.
 • A természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez juttatása: Természetjáró szakkör, nyári gyalogos vándortábor szervezése, osztálykirándulások, erdei iskolák.
 • Üzemlátogatások az érdi Vízműbe, ahol nyomon lehet követni a víz tisztításának, felhasználásának folyamatát.
 • A gyerekek lakóhelyük közelében található természeti értékeinek megismertetése: Föld napi városi rendezvények.
 • A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása – Kis kézműves foglalkozások
 • A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, ennek örömének megmutatása – faültetés a városi záportározónál.
 • Aktivitás és részvétel az iskolai környezet alakításában: az udvaron fák és növények ültetése, „virágosítás”.
 • „Indulj el egy úton” turisztikai-természetismereti vetélkedőn részvétel.
 • Jeles napokon megemlékezés, tevékenységek megszervezése: Föld napja, Madarak és fák napja, Állatok világnapja, Víz világnapja.
 • A könyvtárban lehetőség van természettudományos folyóiratok, könyvek olvasására és kölcsönzésére.
 • Érdi helyismereti akadályverseny szervezése, érintve a város és környékének természeti értékeit.

 A fenntarthatósági nevelés a tantárgyi keretek közt

Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik a tantárgyak óráira, de a feladatok zömét mégiscsak e keretek között valósítjuk meg. Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, szemlélet formálása, amely során lehetőség van a helyes értékrend, természethez fűződő viszony kialakítására. Ez minden tanító / szaktanár feladata, a megvalósítást viszont nagymértékben befolyásolja, hogy milyen tantárgyról is van szó. Több tantárgy oktatását többé-kevésbé a környezeti nevelési komponensek eddig is tartalmazták, de ezek tervszerű alkalmazása, összehangolása gondos tervezést igényel. .A tanórán kívüli egyéb foglalkozások (pl. napközi, szakkörök, osztályprogramok) szintén lehetőséget adnak a pedagógusoknak, hogy a témával foglalkozzanak, beépítsék a tevékenységi rendszerükbe.

 

A világ legnagyobb tanórája

A világ legnagyobb tanórája

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a 17 újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a gyerekekkel. A Világ Legnagyobb Tanórája az első globális oktatóprojekt, amelyen keresztül...

Közelgő események

Nincsenek következő események.