2030 Érd,

Diósdi út 95-99.

2030 Érd,

Túr utca 5-7.

+36 23 375-592

ligeti.erd@gmail.com

+36 23 375-230

ligetitur.erd@gmail.com

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

The child has one intuitive aim: self development

TÁMOP 3.1.3-10/1-2010-0005

„A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” – TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005

Tájékoztató a pályázatról:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 2010. június 7-én, 300.000.000,- Ft elszámolható összköltségű pályázatot nyújtott be „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.3-10/1 kódszámú pályázati felhívásra „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” címmel. Önkormányzatunk 2010. december 27-én értesült a pályázat pozitív elbírálásáról és arról, hogy a fenti projekt megvalósítására 280.815.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett. A természettudományos közoktatás komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében megtörténik az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium meglévő laboratóriumi épületszárnyának átalakítása, és modern laboratóriumi eszközök beszerzésére is sor kerül. A szakmai program keretében laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása laborgyakorlatok szervezése történik meg 8 érdi, 1 sóskúti és 1 diósdi közoktatási intézmény bevonásával. A projekt eredményeképpen a Gimnázium épületében létrejövő, 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium kialakítása és az a köré szerveződő széles körű, hálózatos együttműködésen alapuló szakmai program megvalósítása nagymértékben elősegíti az érdi és Érd környéki gyermekek természettudományos érdeklődésének és a tanárok szakmódszertani felkészülésének erősítését. Közép- illetve hosszú távon hozzájárul a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.

A projekt 2011. április 1. napjával megkezdődött.

A projekt keretében foglalkoztatott 1 fő természettudományos-laboratórium vezető és 2 fő szakképzett laboráns munkába állása 2011. április 1. napjával megtörtént.

A projekt támogatási szerződése 2011. április 11-én lépett hatályba.

A projekt nyitórendezvénye 2011. június 29-én került lebonyolításra a projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban.

A projekthez kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása részben már megtörtént, részben folyamatban van.

A természettudományos laboratórium kivitelezési munkálatai a nyár folyamán megkezdődtek, és várhatóan rövidesen befejeződnek. Reményeink szerint a közeljövőben megkezdődhet a laboratóriumi bútorok szállítása, elhelyezése, üzembe helyezése is.

 

A projekt célja:

Hosszú távú cél:

Érd Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú fejlődésének záloga az oktatás magas színvonalú biztosítása, a megfelelő iskolai végzettségű, piacképes tudással rendelkező lakossági összetétel elérése. E célok elérésének egyik kézenfekvő eszköze a jelenleg is sikeres természettudományos oktatás fejlesztése, intézményi együttműködések biztosítása.

Projektcélok:

 • 21. századi követelményeknek megfelelő természettudományos laboratórium kialakítása, infrastrukturális és eszközrendszer kiépítése
 • Széles körű együttműködésen alapuló szakmai program kialakítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával
 • Az érintett szaktanárok előzetes felkészítése a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésére, elméleti, módszertani és technikai szempontból egyaránt
 • A tanulók és a tanárok megismertetése a projekttanítás, csoportmódszer, digitális tanulási formák lehetőségeivel, egy széles körű, sok embert megmozgató programsorozat keretében
 • A szaktanárok és a diákok felkészítése a természettudományos kompetenciamérések bevezetésére
 • A program keretében megvalósuló bemutató órák magas színvonalának biztosítása, ennek érdekében digitális és papír alapú tananyagok biztosítása
 • A projekt megvalósítása során széles körű szakmai együttműködés kialakítása a hazai természettudományos oktatás képviselőivel, a program eredményeinek széles körben történő disszeminációja.

 

A projekt részletes szakmai tartalma:

 • A több mint 40 éve kiemelt természettudományos oktatást folytató érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban egy, a 21. századi követelményeknek megfelelő, természettudományos laboratórium kialakítása:

– 2X20 fős egybenyitható laboratórium

– 40 fős várakozó helyiség

– 2 előkészítő

– 2 tanári dolgozószoba

– Vegyszerraktár

– Veszélyes-hulladék tároló

 • A laboratórium teljes körű felszerelése modern kísérleti és szemléltető eszközökkel közel 100 millió forint összegben (többek között 2 db digitális tábla projektorral és notebookkal, digitális kamerák, fényképező gépek)
 • Szaktanárok képzése (44 fő):

– Korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetése – 44 fő részére

(30 órás pedagógus továbbképzés)

– Digitális tábla használata – 22 fő részére (30 órás pedagógus továbbképzés)

 • Laborvezető és laboránsok alkalmazása, illetve képzése (1 fő laborvezető, 2 fő laboráns)

– Projektmódszer, csoportmódszer tanórai alkalmazása (30 órás továbbképzés)

– Digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése, publikálása (30 órás továbbképzés).

 • Szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek kidolgozása

– 48 különböző tematikára épülve

– kb. 4500 példányban sokszorosítva.

 • Digitális táblán bemutatható prezentációk (kb. 250 különböző tartalommal)
 • Bemutató órák, laborgyakorlatok

– több mint 700 tanóra /2 félév a partnerintézmények tanulóinak

– több mint 300 tanóra / 2 félév a Gimnázium tanulóinak

– tehetséggondozó foglalkozások.

 • Széles körű szakmai együttműködés kialakítása, az eredmények népszerűsítése

– 3 konferencia

– számos média megjelenés, információs anyag stb.

 

A projektben célcsoportjai:

 • A programban résztvevő nevelési-oktatási intézmények (több mint 1000 fő)
 • Az Ember a természetben és a Földünk-környezetünk műveltségterületének oktatását végző természettudományos végzettséggel rendelkező szaktanárok (44 fő)
 • A létrehozott laboratóriumban dolgozó laborvezető, laboránsok (3 fő: 1 fő laborvezető, 2 laboráns)
 • A szakmai disszeminációs rendezvényekbe bevont pedagógusok, kutatók, oktatók, szakmai szervezetek (több mint 500 fő)
 • Egyéb eszközökkel (pl.: hírlevél, honlap, digitális tananyagok, tájékoztatók, sajtómegjelenések, közvetlen kapcsolatfelvétel) jóval több ember elérése valósul meg.

 

A projektben résztvevő, együttműködő közoktatási intézmények:

 • Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola (Sóskút)
 • Batthyány Általános Iskola és Sportiskola
 • Bolyai János Általános Iskola
 • Eötvös József Általános Művelődési Központ Általános Iskolája (Diósd)
 • Érdligeti Általános Iskola
 • Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
 • Kós Károly Szakképző Iskola
 • Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
 • Móra Ferenc Általános Iskola
 • Teleki Sámuel Általános Iskola
 • Vörösmarty Mihály Gimnázium.

 

A projekt megvalósításának időtartama:

A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap.

A projekt megvalósításának kezdete: 2011. április 1.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2013. április 1.

Kötelező projektfenntartási időszak: a projekt zárásától számított 5 év.

 

A projektmenedzsment szervezet munkatársai:

Projektmenedzser: dr. Mile Orsolya

Pénzügyi vezető: Csongrádi Éva

Projektasszisztens: Kandra Viktória.

 

Közreműködő szervezet:

A projekttel összefüggésben Közreműködő Szervezetként az ESZA Nonprofit Kft. (http://www.esza.hu) jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közelgő események
 1. Fenntarthatósági témahét

  április 22 08:00 - április 26 17:00
 2. Ligeti napok

  április 22 08:00 - április 26 17:00
 3. Komplex természettudományi tankerületi verseny

  április 25 08:00 - 17:00
 4. Liget-ring

  április 25 08:00 - 17:00
 5. Tanítási nap

  április 27 08:00 - 17:00