2030 Érd,

Diósdi út 95-99.

2030 Érd,

Túr utca 5-7.

+36 23 375-592

ligeti.erd@gmail.com

+36 23 375-230

ligetitur.erd@gmail.com

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Iskolánkról

Az Érdligeti Általános Iskola két nagy múltú intézményből alakult
2011. július 11-én: az egyik a több mint 75 éves Széchenyi István Általános Iskola, a másik az akkor 28 éves Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Mindkét intézmény jól bevált pedagógiai módszerekkel, programokkal, fejlesztésekkel alakította ki saját arculatát. Ezek ötvözéséből jött létre az új iskola, mely megtartotta mindazt, ami vonzó és sikeres volt a két iskola tevékenységrendszerében.

Küldetésünk: az iskolánkba járó gyermekek képességeit és személyiségét egyénre szabva fejlesztjük változatos és újszerű tanítási módszerekkel, a szülőkkel együttműködve összetartó, értékrend alapú közösséget kovácsolva.

Kiemelt hangsúlyaink: értékközpontú nevelés, gyermekbarát iskola megerősítése, óvoda-iskola, alsó-felső tagozatos és középiskolába lépés zökkenőmentessé tétele mellett az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, IKT eszközök beszerzése, innovációs tevékenység.

Alsó tagozatban iskolakóstolgató foglalkozások, differenciált képességfejlesztés, szakkörök, napközi, egyéb szabadidős tevékenységek működnek. Nagy hangsúlyt fektetünk az olvasás megszerettetésére. A tehetséggondozást szolgálja az angol és német nyelv, valamint az informatika oktatása az alsó tagozaton 3. ill. 4. évfolyamtól. A tanulók különböző egyéni és csapatversenyeken mérhetik össze tudásukat, rátermettségüket, ügyességüket.

A felső tagozaton az emelt óraszámú angol, német, matematika és informatika oktatása jelenti a tehetséggondozást, az egyéni képességek figyelembevételét. Sportköri foglalkozások, szakkörök, sikeres tanulmányi és feladatmegoldó versenyek, 7. osztály végén orientációs vizsgák, 7-8. évfolyamon pályaorientációs programok, felvételi előkészítők szolgálják a továbbtanulásra való felkészítést.

Iskolánk új arculatához tartozik a tavaszi LIGETI-NAPOK programsorozata.
Nagy hangsúlyt fektetünk a természettudományos tárgyak korszerű oktatására. Rendszeresen részt veszünk tanulmányi versenyeken és különböző vetélkedődön, látogatásokat szervezünk a Csodák Palotája előadásaira. Az iskolai természettudományos hét programjai között szerepel a negyedikesek laborgyakorlata és a kémia-show.

Nyitottunk a művészetek felé, rajzszakkör, kézműves foglalkozások, énekkar, néptánc és társastánc tanítása mellett idegen nyelv, sakk, úszásoktatás, sportfoglalkozások színesítik a kínálatot. Kihelyezett tagozata működik iskolánkban a Lukin László Zeneiskolának és a Pesovár Ferenc AMI-nak is.

A közösségi élet szervezésében a Diákönkormányzat vállalja a fő szerepet (túrázás, bográcsozás, farsang, suli-buli, projekt- és témanapok, akadályverseny).
Az osztályprogramok élményekkel teli eseményeket, mese- és bábelőadásokat, színház- és mozilátogatásokat, drámaórákat jelentenek a gyerekeknek havi rendszerességgel.

Integráló intézményként foglalkozunk a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésével, a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésével, felzárkóztatásával.  Az SNI tanulókat gyógypedagógus, logopédus, iskolapszichológus látja el, a BTMN tanulókkal fejlesztőpedagógus foglalkozik. Különlegesség iskolánkban az állattal támogatott fejlesztőmunka.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti és fenntarthatóságra nevelésre, természetvédelemre. Több napos tanulmányi kirándulások, erdei iskolai foglalkozások alkalmával az iskola igyekszik a tanulókkal megismertetni Magyarország nevezetes tájegységeit és nemzeti, kulturális értékeit. Az egészség- és környezeti nevelés érdekében külső partnerekkel közösen tevékenykedünk, közös pályázatokon veszünk részt. Olyan tevékenységformák kaptak hangsúlyt, melyek kialakítják az igényt a tanulókban az önálló „zöld” iskolai programok szervezésére (pl. faültetés, virágosítás, hasznosanyag-gyűjtés, szemétszedés, kihívás napja, túrázás, természetjárás).

A honismeretre nevelést erősíti a Határtalanul! pályázati lehetőség, mely keretén belül a 7. évfolyam tanulói ellátogathatnak a határon túli magyar lakta területekre. A nyári táborozás hazai lehetőségei is adottak többféle helyi szervezésben.

Az iskola végzős nyolcadikosai sikeresen felvételiznek a középfokú intézményekbe. Különösen népszerű az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium.