Érdligeti Általános Iskola

OM azonosító: 037321

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Ökoiskola

A világ legnagyobb tanórája

Világ legnagyobb tanórája

A Világ Legnagyobb Tanórája

GLOBÁLIS CÉLOK 2015 - 2030

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a 17 újonnan

megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a gyerekekkel. A Világ Legnagyobb Tanórája az első globális

oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek világszerte egy időben megismerhetik a fenntartható fejlődést szolgáló

Globális Célokat, amelyek a társadalom kiemelt problémáira kívánnak megoldást nyújtani, többek között a

mélyszegénység elszámolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és a

környezetünk védelmével. Magyarország 2015-ben a szervezők felkérésére csatlakozott a kezdeményezéshez.

A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA 2018

A 2018. évi Világ Legnagyobb Tanórájának kiemelt témája az aktivitás.


A szervezők arra ösztönzik a diákokat, hogy helyi szinten tegyenek valamit a 17 Globális Cél valamelyikének eléréséért.

Az ENSZ az iskolai programok lebonyolítását korosztályhoz igazítható óratervekkel, animációs filmmel segíti. Fő cél,

hogy 2018. szeptember 24-28. között minél több általános- és középiskola csatlakozzon a kezdeményezéshez és a

pedagógusok normál tanítás keretei között tartsák meg a tanórát. 2018-ban immár negyedik alkalommal csatlakozott

iskolánk a kezdeményezéshez.

 

Öko munkaterv 2017-2018

Érdligeti Általános Iskola

ÖKOISKOLA Munkaterve 2017/2018 tanév

 

 

 

 

Készítette: Bécsi Ágnes

                   Hajdu Hajnal

                   Paulov Krisztina

"a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".

(részlet az ENSZ 1987-es Közös Jövőnk című jelentéséből)


A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat.

( részlet A fenntartható fejlődés honlapja)

I. Iskolánk ökotevékenységének kiemelt területei      

 1. Gondolkodás a jövőről, jövőkép formálása. Törekszünk arra, hogy tanulóink megértsék a jövőt meghatározó rendszereket, a környezet, gazdaság és társadalom rendszerei közötti kapcsolatokat. Kialakítjuk tanulóinkban a közösségépítés alapjait.

Alsó tagozaton játékos formában, kirándulások, erdei iskola keretén belül, illetve a tanulási folyamatba beépítve. Felső tagozaton tanulási folyamatba beépítve, erdei iskola, nyári táborok, Biztos Szikla Klub, nyári tábor. Részt veszünk a fenntarthatósági témahét programjain.

Határidő: folyamatos, illetve az éves munkaterv szerint

Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok

 1. Helyes jövőkép tervezése, alakítása. Rendelkezzenek a minőségi, igazságos és alkotó tervezéshez szükséges tudással, készségekkel és értékekkel.

Felső tagozatos tanulók önismeretének fejlesztése, helyes pályaorientáció, szakmák ismerete különös tekintettel a fenntarthatóságra. Pályaorientációs foglalkozásokat tartunk a felsős tanulók részére, ahol életkoruknak megfelelően önismereti, pályaismereti, továbbtanulási foglalkozásokat tartunk.

Határidő: folyamatos

Felelős: osztályfőnökök, ökofelelősök

 1. Felelős törődés kialakítása a természeti erőforrásokkal. Ehhez elengedhetetlen megismerni a természet világát, rendszerét. Környezeti szemléletük alakítása.

Iskolaudvar és kert gondozása, madáretető készítés, gondozás, hulladékgyűjtések, termek és mosdók csapjainak állandó ellenőrzése, világítótestek állapotának, működésének figyelemmel kísérése, klubnapközik, délutáni foglalkozások, vetélkedők alsó és felső tagozaton egyaránt.  Csatlakozás a Világ legnagyobb tanórája akcióhoz. Megemlékezés az Ózon világnapjáról természettudományos órákon.

Határidő: szeptember illetve éves munkaterv szerint

Felelős: természettudományos munkaközösség, DÖK vezető, ÖKO csoport

 1. Megtanítani arra, hogy tetteink milyen változásokat okoznak magunkon és a közösségünkön. Törekszünk arra, hogy felismerjék és értelmezni tudják a globalizáció jeleit és ellen tudjanak állni káros hatásainak.

Témanapok és projektnapok, rejtett tanterv.

Határidő: folyamatos, éves munkaterv alapján

Felelős: OKO csoport, osztályfőnökök

 1. Meg kell tanítanunk arra, hogy igényeiket úgy elégítsék ki, hogy ez által ne veszélyeztessék a jövő generációk lehetőségeit. Ismerjék fel tetteik következményeit. Témanapok, egészségnapok, csatlakozás országos felhívásokhoz, programokhoz: világ legnagyobb tanórája, fenntarthatósági témahét.

Határidő: folyamatos, illetve az éves munkaterv szerint

Felelős: minden alkalmazott

 1. Kiemelt feladatunk a hagyományőrzés és a minőségi természettudományos oktatás. Folytatjuk a természettudományos oktatás során kialakított sikeres tevékenységeinket: laborgyakorlatok az érdi Vörösmarty Gimnáziumban havi rendszerességgel az előzetesen megadott időpontok szerint, alsós tanulók laborgyakorlata a Túr utcában, természettudományos hét, kémia – fizika show, komplex természettudományos csapatverseny szervezése és lebonyolítása a nyolcadikos diákok részére. Népszokások felelevenítése, tökfaragás, tojásfestés,fáklyás menet, díjkiosztó gála, Mi mit tudunk, Ligeti napok.

Határidő: folyamatos, éves terv szerint

Felelős: ÖKO csoport, természettudományos munkaközösség, osztályfőnökök

II. Az ökopályázat alapján, erre a tanévre vállalt feladatok:

Diósdi úton:

 • játszóudvar, sportpálya rendezése, korszerűsítésének folytatása
 • udvar zöldítése, egynyári növények ültetése, gondozása
 • tantermek, folyosók zöldítése
 • neves napok, események, egészségnapok, projektek, versenyek szervezése

Túr utca:

 • udvar zöldítése, egynyári növények ültetése, gondozása
 • tantermek, folyosók zöldítése
 • természettudományos oktatás erősítése
 • alsósok bevonása a természettudományos munkába
 • neves napok, események, egészségnapok, projektek, versenyek szervezése
 • természettudományos komplex verseny szervezése, lebonyolítása
 • sportudvar továbbfejlesztése

III. Örökös Ökoiskolai cím elnyerésére vonatkozó pályázat elkészítése:

 • Bécsi Ágnes, Paulov Krisztina, Hajdu Hajnal

III. Mindezek figyelembe vételével készült az éves munkatervünk időrendi sorrendben:

Megnevezés Ideje Tevékenység Felelős
ÖKO csoport megalakulása

augusztus

25

tervek, ötletek, egyeztetések

Bécsi Ágnes

Hajdu Hajnal

Paulov Krisztina

Éves munkaterv elkészítése

szeptember

10.

terv elkészítése összefésülve az intézményi éves munkaprogrammal

Bécsi Ágnes

Hajdu Hajnal

Paulov Krisztina

Diák – Ökocsoport

megalakulása

szeptember első hete Választás önkéntesség alapján osztályfőnökök

Szemléletformálás

tanév elején, de folyamatosan egész évben

Újra hasznosított papír használata

tanmenetek, levelek nyomtatásának csökkentése

minden alkalmazott

Laborgyakorlat

szeptember

8.

Kémia 8 Hajdu Hajnal

Kapcsolatok kiépítése,

régi kapcsolatok újítása

szeptember

közepe

Kapcsolat megerősítése a budapesti Vörösmarty Általános Iskolával valamint kapcsolatfelvétel az érdi Vörösmarty Gimnázium ökocsoportjával

Hajdu Hajnal

Kapcsolatok kiépítése,

régi kapcsolatok újítása

szeptember

15.- ig

Családépítő egyesület

Nagycsaládosok Egyesülete

SZMK választmány

Igazgató

Helyettesek

Szelektív hulladékgyűjtés

szeptember

20.

tanév során

tevékenység szervezése a tanévre

papírgyűjtés, műanyag flakon és kupak gyűjtése

sütőolaj gyűjtése

ÖKO csoport

Urbánfy Szilvia

Bános Bea

   Pályázatok zárása

szeptember eleje

ERASMUS pályázat zárása:

segítő állatok az

oktatásban

Staub Tünde

Marcali Kiss Rita

Ózon világnapja

szeptember

16.

Téma feldolgozása

kémia órán, felső tagozaton

     Hajdu Hajnal
Laborgyakorlat szeptember 22. Fizika 8 Paulov Krisztina
Világ legnagyobb tanórája

szeptember

17 - 22

Csatlakozás és az anyag feldolgozása

Lukácsiné Soós Szilvia

Öko csoport tagjai

Tantestületi

kirándulás

szeptember

28.

Tisza-tavi Ökocentrum látogatása vezetéssel

Bécsi Ágnes

Marosi Emília

Hajdu Hajnal

Vargáné Balogh Erika ig.

Őszi túra

szeptember

végén

tanulók, szülők Kiss Pál Attila
Szakmák hete

október

második fele

Előadások, tájékoztatás 8. évfolyamos tanulóknak Dancsné Deme Lilla
Megemlékezés

október

6.

Mécses gyújtás, kiállítás

humán munkaközösség

Dancs Ferencné

Állatok világnapja

október

5.

rajzverseny alsóban

Bécsi Ágnes

Marcali Kiss Rita

Madáretető készítése

Madárfigyelő világnapon

október

8.

Madáretető készítése

klubnapközi keretében

hulladékokból

Bécsi Ágnes

napközis munka -

közösség

Ünnepség Október 20. Okt. 23.-i megemlékezés    Borsai Rita
Tökfaragó verseny

október

24. –27.

felsőben

Faludi Éva

Gombos Andrea

Területi rajzverseny november 15. hagyományápolás

Marcali Kiss Rita

Volf Mihály

Laborgyakorlat

november

17.

földrajz Soós András

Egészséghét

alsóban

november

21. – 25.

versenyek

egészséges ételek készítése

előadások

Orbán Vera
Természettudományos hét

november

20 - 24

negyedikeseknek és felsős tanulóknak önkéntesekkel

Hajdu Hajnal

Altner Bernadett

Összevont szülői értekezlet negyedikes szülőknek november 23. tájékoztatás, tervezés

igazgató

helyettesek

Téli túra decemberben

tanulóknak

szülőknek

Kiss Pál Attila

Nyílt nap a felsőn

november

29 - 30

jövőkép alakítása

tájékozódás segítése

felsős igazgatóhelyettes
Mikulás december 8

látogatás alsósoknál

felsős buli

diákönkormányzat

vezetői

Laborgyakorlat

december

8.

kémia 7. Hajdu Hajnal

Karácsonyi

projektnapok

alsón, felsőn

december

13. – 21.

Luca-napi zsibvásár

Mézeskalács kiállítás

Karácsonyi projektek

Osztályfőnökök

Dök és Öko csoport

vezetők

Madáretetés

december

13. – 15.

Madáretetők feltöltése, ellenőrzése ÖKO csoport
Laborgyakorlat

január

12.

fizika Hajdu Hajnal

Első félév Öko-

munkájának

értékelése

január

15.

munkaértekezleten

Bécsi Ágnes

Hajdu Hajnal

Madáretetés

januárban

februárban

Ellenőrzés

feltöltés

Megfigyelés

ÖKO csoport

tanulók

Laborgyakorlat

január

26.

fizika 8 Paulov Krisztina
Bolyai természettudományos csapatverseny    február   9. területi verseny

Bécsi Ágnes

Hajdu Hajnal

Farsangi mulatságok

február

9. -   10.

           16.

diákoknak

     Alapítványi Bál

osztályfőnökök, DÖK

igazgató, helyettesek

alkalmazottak

szülők

Városi labdakidobó verseny

február

22.

verseny szervezése iskolánkban Gombos Andrea
Ökoiskolai pályázat véglegesítése február vége

pályázat anyagainak elkészítése,

véglegesítés

Öko csoport

igazgató

Mátyás lovagja február 26 – március 2.

hagyományápolás

versenyek

projektek

alsós igh.

Bécsi Ágnes

Gombos Andrea

Ünnepség,

fáklyás

felvonulás

március

14.

Ünnepség

díjkiosztó

felvonulás

Igazgató

munkaközösségek

vezetői

Nyílt nap az alsó tagozaton

március

20 - 21

tájékoztatás

segítség a döntésben

alsós igh.

Témanap

Víz világnapja

március

22.

vízkóstolás

vízminőség vizsgálatok

látogatás vízműnél

takarékosság a vízzel

természettudományos

munkaközösség

Laborgyakorlat

március

23.

földrajz Volf Mihály
Hagyományápolás

március

26.

tojásfestés

népszokások

napközis munkacsoport

Tavaszi

munkálatok

április

első   hete

tantermek zöldítése

iskolakert rendezése

ÖKO csoport
Ligeti napok

április

9 - 13

digitális témahét

természettudományos komplex verseny

igazgató

helyettesek

mk. vezetők

Laborgyakorlat

április

13.

biológia Altner Bernadett
Sportnap

április

21.

sportnap évfolyamkupák Volf Mihály

Föld napja

megemlékezés

április

23

Földrajzi Múzeum látogatása előadás

bekapcsolódás a

helyi programokba

ÖKO csoport

osztályfőnökök

term. tud. szaktanárok

tanítók

Tavaszi túra

április

végén

gyerekeknek, szülőknek Kiss Pál Attila

Fenntarthatósági

témahét

április

24. – 27.

       papírgyűjtés

csatlakozás az országos témahéthez

     DÖK vezetők

ÖKO csoport vezetők

Hagyományápolás

május

eleje

népszokások

napközis

munkacsoport

Madarak és fák

napja

május

10.

kiállítás

madárhangok versenye

ÖKO csoport
Laborgyakorlat

május

11.

kémia Hajdu Hajnal

Tanulmányi kirándulás

erdei iskola

május 24. –

június 2.

lehetőség szerint Natura 2000 vagy természetvédelmi terület látogatása

osztályfőnökök

Környezetvédelmi

világnap

június első

vasárnapja

bekapcsolódás a

helyi és országos

programokba

ÖKO csoport
Éves munka értékelése

június 14.

június 22.

diákoknak kérdőív

pedagógusoknak

beszámoló

ÖKO csoport
Nyári tábor június 26. – július 7.

szervezés

lebonyolítás

segítőkkel

önkéntesekkel

igazgató

mk. tagok,

vezetők

Érd, 2017. szeptember 17.

                                                          

                                                           ÖKO csoport :

Bécsi Ágnes                         Hajdu Hajnal            Paulov Krisztina

 

Fenntarthatósági témahét

fenntarthatósági témahét logó

 

elektromos

elektromos hulladek

 

Fenntarthatósági Támahét

fenntaratosagi

 


1. oldal / 2

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ.

Engedélyezem a sütik használatát a weboldalon.

EU Cookie Directive Module Information