Érdligeti Általános Iskola

OM azonosító: 037321

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

TÁMOP 3.3.2.

 A projekt rövid áttekintése

 

     1. Előzmények

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban elkészítette a közoktatási intézményeire vonatkozó esélyegyenlőségi helyzetelemzésen alapuló Esélyegyenlőségi Tervét.

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett kiírás keretében részt kívánt venni a TÁMOP-3.3.2 „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” című pályázatban, és 2008. november 24.-én pályázatot nyújtott be „Egyenlő eséllyel Érden” címmel az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához. 2009. augusztus 29.-én kapott értesítést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata arról, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesült, és a nyertes a nyertes pályázat alapján 91.819.908 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírására 2009 decemberében kerül sor.

 

 

 

 

 

      2. Önkormányzatunk által megpályázott tartalmi elemek, komponensek:

 

„ A” komponens:

Felmérések készítése, beavatkozások támogatása városi és intézményi szinten. A HHH tanulók minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférését támogató intézkedések IPR bevezetése, pedagógiai program átdolgozása. Tanulóbarát, vonzó iskolai környezet kialakítása, gazdag, motiváló hatású infrastruktúra kialakítása, mely alkalmas a szabadidő eltöltésére is. Mobilizálható programok, mobil szakemberek, lakóhelyhez közeli oktatási szolgáltatások, melyekkel a támogató családi háttér megteremtése növelhető, a gyermekek/tanulók esélye javítható. A HHH gyermekek a támogató környezetben differenciált és egyéni fejlesztéssel megélhetik sikereiket az intézményben, tanulási  motivációjuk nő, megelőzhető a deviáns viselkedés.

 

„D” komponens:

Beóvodázási felelős kijelölése a korai beóvodáztatás érdekében. Óvodáztatási szándék felmérése, családtámogatások, a férőhelyek és igények évenkénti elemzése. Nyílt óvodai programok szervezése, szülők aktívabb bevonásának érdekében, játszóházak, beszoktatási program, délutáni programok, előadások. Óvodai szolgáltatások bővítése. Óvodai IPR bevezetése, mentorálás igénybe vétele. Az óvoda-iskola átmenet támogatása érdekében, óvopedagógusok-tanítók rendszeres együttműködése, közös programok szervezése.

 

„ E” komponens:

SNI tanulók továbbtanulásának támogatása szakképzést biztosító szakiskolába. Egyéni felkészítés, mentorálás tantárgyi felkészítéssel és kompetenciafejlsztéssel. Szakmai együttműködés kialakítása a középfokú intézményekkel, szülőkkel, szakmai szolgáltatókkal. Mobilitás támogatása a programok biztosításához. A pályaorientációs tevékenység felülvizsgálata, hatékonyságának fokozása. A HHH tanulók érettségit adó középfokú intézménybe történő továbbtanulásának támogatása. Egyéni felkészítés, mentorálás, tantárgyi felkészítéssel és kompetenciafejlesztéssel. Szakmai együttműködés kialakítása a középfokú intézményekkel, szülőkkel, szakmai szolgáltatókkal. Mobilitás támogatása a programok biztosításához.

 

3 A projekt célja:

 

Ø     Teljes körű HHH nyilvántartás, szociális és közoktatási térkép készítése

Ø     Nyitott, kirekesztés-mentes, befogadó oktatási rendszer kialakítása, a tanulási hátrányok leküzdése

Ø     A HHH gyermekek korai beóvodáztatása, differenciált fejlesztéssel, óvoda-iskola átmenet támogatásával sikeres iskolakezdés

Ø     Korai óvodáztatás, differenciált fejlesztés, óvoda-iskola átmenet támogatása

Ø     Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása

Ø     Az iskolák közötti és iskolán belüli szegregáció megszüntetése a városban

Ø     Nyitott, kirekesztés-mentes, befogadó oktatási rendszer kialakítása

Ø     A HHH, roma származású gyermekek integrációs felkészítése

Ø     Tanulói eredményesség és tanulási motiváció növelése, komplex személyiségfejlesztéssel tanórán és tanórán kívül

Ø     Szektorközi együttműködés kialakítása a HHH és roma származású gyermekek/tanulók komplex támogató rendszer fejlesztésére

Ø     Pedagógusok integrációs módszertani, és szemléletbéli fejlesztése

Ø     Tanulóbarát iskolai környezet kialakításával az iskolai kudarcok felszámolása

Ø     A tanulói eredményesség és tanulási motiváció növelése

Ø     Komplex személyiségfejlesztéssel tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben

Ø     Az SNI gyermekek szakiskolai, a HHH gyermekek érettségit adó középiskolába történő továbbtanulásának elősegítése, lemorzsolódásuk megelőzése

Ø     Demokratikus együttműködési és kommunikációs készségek fejlesztése (kiemelten a szövegértési és számolási készségek fejlesztésére)

Ø     Társadalmi érzékenyítés, szülői aktivitás fokozása.

 

4. A projektben részt vevő intézmények:

 

Ø     Szivárvány Óvoda

Ø     Kincses Óvoda

Ø     Batthyány Általános Iskola és Sportiskola

Ø     Bolyai János Általános Iskola

Ø     Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Ø     Széchenyi István Általános Iskola

Ø     Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Ø     Gárdonyi Géza Általános Iskola

Ø     Teleki Sámuel Általános Iskola

Ø     Kós Károly Szakképző Iskola

 

 

5. A projekt célközönsége:

 

Ø     halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

Ø     sajátos nevelési igényű gyermekek

 

 

6. A projekt megvalósításában részt vevők köre:

 

Ø     óvodapedagógusok

Ø     iskolapedagógusok

Ø     védőnők

Ø     külső előadók, mentorok

 

7. A projekt kezdő és befejező időpontja: 2009. október 1. – 2011. július 31.

 

A megvalósítás időtartalma: 22 hónap

 

8. Az elnyert támogatási összegből megvalósítható feladatok:

 

Ø     óvodai szolgáltatások bővítése

Ø     óvoda-iskola átmenet segítése

Ø     nyitott óvodai programok lebonyolítása

Ø     preventív fejlesztés halmozottan hátrányos helyzetű 3-6 éves gyermekek részére

Ø     felvételi felkészítés HHH 7-8 osztályos tanulók részére

Ø     lemorzsolódások megelőzése, korrepetálás

Ø     egyéni fejlesztési tervek készítése a HHH gyermekek részére

Ø     szociális, egészségügyi, közoktatási és térinformatikai térkép elkészítésére

Ø     Integrált Pedagógiai Rendszer bevezetése óvodákban, iskolákban

Ø     intézménylátogatások a „jó gyakorlat” megismerésére

Ø     pályaválasztási program a tanulók pályaorientációs tevékenységének segítésére

Ø     pedagógus továbbképzések támogatása

 

9. Várt eredmények:

 

Ø     Szakmai, szakmaközi és civil együttműködés kialakulása védőnők, családsegítő, egészségügyi szolgáltatók, gyermekjóléti szolgáltató, cigány kisebbségi önkormányzatok és alapítványok között

Ø     Az intézményi új szolgáltatások száma nő

Ø     Képzett pedagógusok: 50%. IPR alapú órák: 60 %

Ø     HHH gyermekek részvétele a programokban 100%

Ø     SNI részvétele a programokban 100%. Bevezetett óvodai és iskolai egységes mérő rendszer

Ø     A kompetencia eredmény javul 10%-kal

Ø     HHH gyermekek lemorzsolódása kevesebb, mint 1%, évismétlése kevesebb, mint 2,11%, magántanulók száma kevesebb, mint 0,61%

Ø     A továbbtanulási programban résztvevők min. 80%, a célt elérő továbbtanulók 60%

Ø     Korai felismeréssel és fejlesztéssel a tanulási kudarcok száma, a magas SNI arány csökken. A HHH gyermekek 80%-a rendszeres szabadidős tevékenységben vesz részt

Ø     Az intézmények között és intézményen belül megszűnik a szegregáció, 25%-nál magasabb eltérés nem tapasztalható

Ø     Korszerű pedagógiai szemlélettel bíró, innovatív, tanulóbarát oktatási rendszer létrehozása.

 

 

 

 

 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ.

Engedélyezem a sütik használatát a weboldalon.

EU Cookie Directive Module Information